Piusa, 2020

Teostatud tööd:

 • fassaadi remont.

Põlva, 2020

Teostatud tööd:

 • arvutikasti kandurite, ekraanide ja nagide paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • laeplaatide vahetus;
 • ukse remont;
 • võtmekappide, kellade, nagide, tahvlite, vaiba, mähkimisaluse ja ekraani paigaldus;
 • mööbli ümberpaigutus;
 • desojaamade kokkupanek;
 • kolimisteenus;
 • prügikasti tarne ning paigaldus.

Nõo, 2020

Teostatud tööd:

 • köögimööbli ümberehitus;
 • vee, kanalisatsiooni ja elektritoite teostus;
 • nõudepesumasina paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • esmaabikapi, ekraanide ja fotode paigaldus.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • akustikaplaatide paigaldus.

Piusa, 2020

Teostatud tööd:

 • profiköögi praepanni paigaldus;
 • vee- ja elektriühenduse teostus (kilbiskeem, plaan, audit).

Luua, 2020

Teostatud tööd:

 • katkiste tuletõkkeklaaside vahetus.

Põlva, 2020

Teostatud tööd:

 • rattahoidjate paigaldus.

Põlva, 2020

Teostatud tööd:

 • trepiastmetele libisemistõkete paigaldus.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • keldrikorrusele tagasilöögiklapi paigaldus;
 • valamu ja segisti paigaldus, vee- ja äravoolutorustiku teostus;
 • boileri ümberpaigutus vastasseina, torustiku teostus;
 • pesumasinale vee- ja äravoolutorustiku teostus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • seina kohtparandus.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • köögi töötasapinna taustaklaasi paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • käsipuu paigaldus.

Võru, 2020

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus.

Urvaste, 2020

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus.

Tabivere, 2020

Teostatud tööd:

 • välipistikupesa paigaldus.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • jõusaali remont (lagi, seinad, põrand, valgustid, tugevvool).

Saatse, 2020

Teostatud tööd:

 • silikoonvuukide korrastus.

Kaagvere, 2020

Teostatud tööd:

 • silikoonvuukide korrastus.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • asfaldi löökaukude remont.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • akustiliste vaheseinte vahetus.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • keldrikorrusele ladustatud mööbli ja jäätmete utiliseerimine.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • akustikaplaatide paigaldus (lagi, sein).

Tabivere, 2020

Teostatud tööd:

 • sprodiruumi remont: seinte krohvimine ja viimistlemine, põrandamattide ning liistude paigaldus, el kaablite paigutus karbikusse, valgustite vahetus, trepi ehitus.

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • kööginurka vee ja kanalisatsiooni teostus: köögimööbli ümberehitus, töötasapinna vahetus, valamu ja segisti paigaldus, el boileri paigaldus, seinale taustaklaasi paigaldus, keldris tarbevee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus. 

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • valamute ja segistite vahetus.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • riputusaasa teostus õpperuumi lakke.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • lae ja katuseakende põskede viimistlus struktuurkrohviga, sadevee läbijooksu ja kondensatsioonivee kahjustuste likvideerimine.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • katuse läbiviikude hermetiseerimine;
 • garaaži koristamine;
 • ukseluku korrastus;
 • glükoolipumba kinnitus;
 • rulooketi vahetus;
 • jalgrattahoidja korrastus ja ümberpaigutus.

Põlva, 2020

Teostatud tööd:

 • töökohtade ümberpaigutus (mööbel, tugev- ja nõrkvool).

Viljandi, 2020

Teostatud tööd:

 • parkimiskoha tähistamine.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • büroohoone I ja II korruse kööginurga kanalisatsioonisüsteemi korrastus (vaakumklappide paigaldus, sifooni vahetus, torustiku mehaaniline puhastus).

Võru, 2020

Teostatud tööd:

 • seinte ja lagede viimistlus, põrandakatte paigaldus.

Kaagvere, 2020

Teostatud tööd:

 • inva tualettruumis käetugede laiuse ja kõrguse muutmine nõuetekohaseks.

Päinurme, 2020

Teostatud tööd:

 • paviljonile seinte, uste ja kaldtee teostus. piirdeaia ja värava remont/paigaldus.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • korstna remont, katuseläbiviikude hermetiseerimine.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • jahutusseadme vahetus (serveriruum).

Abja-Paluoja, 2020

Teostatud tööd:

 • fassaadi ja kivisillutise remont.

Luua, 2020

Teostatud tööd:

 • ukselukkude ja lukuraamide vahetus, evakuatsioonisuluste paigaldus, tuletõkkeustele uksesulgurite paigaldus.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • kastmissüsteemi kaevudevahelise pem-toruühenduse teostus.

Mehikoorma, 2020

Teostatud tööd:

 • putukavõrkude paigaldus.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • puitakna avamine (kinni akrüülitud ja värvitud).

Mäo, 2020

Teostatud tööd:

 • mälestusmärgi rekonstrueerimine: elektripaigaldis, valgustus, müür, sillused, katteplekk, platvorm, trepp, käsipuud, tahvlid, betoonsammas, äärekivid.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • küttesüsteemi magistraaltoru remont.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • soojasõlmedesse õhuseparaatorite ja magnetfiltrite paigaldus;
 • kanalisatsiooni ülepumplasse tandempumpla ning automaatika paigaldus.

Endla, 2020

Teostatud tööd:

 • lipumasti valgustuse paigaldus, välivalgustuse korrastus.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • alumiiniumprofiil siseukse paigaldus.

Nõo, 2020

Teostatud tööd:

 • jalgrattahoidja lisakinnitamine, katkise sillutiskivi asendamine uuega.

Jõgeva Rakvere, 2020

Teostatud tööd:

 • plotteri kolimine Jõgevalt Rakverre;
 • töökoha kolimine Jõgeval.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • tarbevee ja elektri vahearvestite paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • sisevõrgu kaardistus, toimivuse kontroll ning kandmine korruse plaanile;
 • räkikappide vahelise telefoni analoogliini otsastamine ning toimivuse kontroll.

Kaagvere, 2020

Teostatud tööd:

 • avatäidete uuesti sulgemine;
 • välja loobitud mööbli jms hoonesse paigutamine.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • töökohtade kolimine asenduspinnale.

Elva, 2020

Teostatud tööd:

 • integreeritava pliidiplaadi remont.

Jõgeva, 2020

Teostatud tööd:

 • siseukse paigaldus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • treppide korrastus ohutuse tagamise eesmärgil.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • elektritööd (auditi puuduste kõrvaldamine): kilbikesta vahetus, kilbi ümberehitus, lisakaitsmete paigaldus (tava, rikkevool), kilbiskeemi muudatus;
 • turvavalgustuse teostus.

Räpina, 2020

Teostatud tööd:

 • jahutusseadme ümberehitus: külmaaine koguse kontrolliks vajaliku vaateklaasi paigaldus, elektrilise paisventiili ja juhtimisseadme paigaldus ning häälestus, vahetatava elemendiga filti paigaldus, kontaktorite vahetus.

Võru, 2020

Teostatud tööd:

 • lae ja seinte viimistlus.

Kammeri, 2020

Teostatud tööd:

 • tugevvoolu lisa pistikupesade teostus, valgustite lüliti ümberpaigutus ukse kõrvale.

Valga, 2020

Teostatud tööd:

 • kivisillutise remont: olemasoleva kivisillutise eemaldamine, kivide puhastamine, aluspinna täitmine ja profileerimine, kivisillutise uuesti paigaldamine.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • valgusreklaamile tugevvoolu teostus (kaabeldus, kaitseautomaat, vahearvesti).

Kaagvere, 2020

Teostatud tööd – TTJA puuduste kõrvaldamine:

 • välitreppidele rv käsipuude paigaldus;
 • treppide ja panduse alguse ning lõpu markeerimine;
 • treppide eenduvate varbaninade likvideerimine;
 • invatualettruumis nagi ja termostaatilise käsipidee paigaldus ning prügikasti ja seebidosaatori ümberpaigutus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • hoone kolmel korrusel tugev- ja nõrkvoolu pistikupesade kaardistus ning kandmine korruse plaanile (dwg).

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • avade sulgemine hoonetesse sissepääsu tõkestamiseks.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • tugev- ja nõrkvoolu pistikupesade teostus.

Nõo, 2020

Teostatud tööd:

 • projektori ja arvuti vahelise HDMI kaabli paigaldus;
 • projektorite kalde korrigeerimine auditooriumis (töökõrgus ~4m).

Kammeri, 2020

Teostatud tööd:

 • projektorikandurite asukoha muutmine uutele projektoritele vastavaks;
 • projektori ja arvuti vaheliste HDMI kaablite paigaldus.

Urvaste, 2020

Teostatud tööd:

 • seinte viimistlus.

Tartu, 2020

Teostatud tööd:

 • ventilatsioonirestide paigaldus;
 • restide ümbruse viimistlus.